Menu

Køb af spilletøj til et hold uden om klubben

Som udgangspunkt så sørger KHIF FODBOLD for at købe spilletøj til de enkelte hold. Dermed er det også klubbens tøj. Derfor vil der som udgangspunkt ikke kunne trykkes spillernavne på tøjet.

Nogle forældre har dog udtrykt ønske om at kunne købe træningstøj med børnenes navn på, forudsat at de selv sørgede for finansieringen.

Bestyrelsen har derfor besluttet at det kan lade sig gøre, såfremt følgende forudsætninger er opfyldt.

Retningslinier:

Det er en forudsætning, at der til en hver tid indkøbes det tøjmærke som klubben aktuelt bruger og i de officielle KHIF FODBOLD farver.

Det er en forudsætning, at tøjet indkøbes via KHIF FODBOLD - Kontakt Peter Fredberg

Det er en forudsætning, at der på tøjet trykkes KHIF logo. For brugen af KHIF logo skal der betales et fee på 1.500 kr. til fodboldafdelingen.

Det er tilladt at få trykt børnenes navn på tøjet. 

Det er dog en forudsætning, at man bruger KHIF FODBOLD's til en hver tid officielle trykleverandør. Det er p.t. Kluntz i Hørning. Kontakten til Kluntz skal foregå via KHIF FODBOLD. Man må ikke selv kontakte Kluntz.

Det er en forudsætning, at man selv finansierer eventuelt tryk på tøjet 100%.

Det er en forudsætning, at man selv finansierer købet af tøjet 100%.

Også eventuelle efterfølgende indkøb til nye spillere skal man selv finansiere 100%.

Er finansieringen af indkøbet af tøjet baseret på sponsorater, så er dette også ok.

Dog er det en forudsætning, at man afleverer en liste med navn på sponsorerne til Sponsorudvalget til godkendelse.

Denne liste skal så vidt muligt afleveres før man kontakter eventuelle sponsorer. Det er for at undgå, at man ikke kontakter nuværende sponsorer, hvor der kan være indgået specielle aftaler.

Når sponsorerne er godkendt kan man kontakte dem.

Der skal dog efterfølgende afleveres en liste til Sponsorformanden med følgende data på enkelte sponsor:
Sponsornavn, kontaktperson, telefonnummer, mailadresse og hjemmeside samt en fil med firmalogo.

Dette er for at få sponsorerne registreret i KHIF FODBOLD's database for samtlige sponsorer.

Sponsorerne vil på sædvanlig vis blive annonceret i reklameblokke på holdets hjemmeside, og vil indgå i den normale profilering af sponsorer fra klubbens side.

Da alt indkøb, trykning mv. foregår uden om KHIF FODBOLD  så er eventuelle reklamationer også KHIF FODBOLD uvedkommende. Eventuelle reklamationer skal derfor rettes direkte til leverandørerne.

Alt vedligeholdelse og reparationer foregår for egen regning og vask skal ske privat.

Sponsorudvalg

Udvalgsmedlem
profilepic
Peter Fredberg
Udvalgsmedlem
ingen img
Maja Dahl Kristensen
Udvalgsmedlem
profilepic
Erik Vind