Menu

Fleksibilitetsregler (halvårsspillere)

Opdateret marts. 2020

Turneringsreglementet for alle turneringer 3/8/11-mands: LINK

Læs alle detaljerne om Fleksibilitetsreglen her: LINK

§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

a. Med undtagelse af U19 Drenges øverste 11M niveau kan der anvendes halvårsspillere i alle niveauer i DBU Jylland 11M/8M rækker
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre halvårsspillere.
c. I 8M og 5M-kampe må benyttes op til to halvårsspillere.
d. I 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én halvårsspiller.
Fleksibilitetsreglen gælder også for de pågældende halvårsspillere på nærmere vilkår, der er angivet i § 19.3.

Paragraf §19 indeholder info om "Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet"

§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.1 En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.2 For DBU's Pokalturneringer for Senior og Ældre, gælder de samme bestemmelser for op- og nedrykning - "spilles fri" - til deltagelse i DBU Jyllands turneringer som for kampe omfattet af Fælles Turneringsregler.

§ 19.3 I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år på spilledagen.

Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.  
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af DBU administreret turnering.
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U17 Drenge Ligaen eller Divisionen og klubbens højest rangerede U16 Drengehold eller U15 Drenge hold (læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U18 Piger DM og klubbens højest rangerede U16 Pigehold eller U15 Pigehold (læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret  var under 21 år) samt reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspillere i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM (læs mere i DBU's § 17.1 for disse rækker Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM)

c. Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. §§ 18.2 og 18.3.

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere og 1. års seniorer, der i henhold til §§ 8.1, 8.2 og 8.3 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe.
Se side med spørgsmål/svar her.

§ 19.4 Pigespillere kan uden forudgående ansøgning benyttes på ét pigehold, selvom de deltager/har deltaget i kamp for ét drengehold, blot de opfylder de normale regler for spilledeltagelse.

§ 19.5 I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder samt i Serie 2.2 Kvinder efter ombrydningen kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne.

§ 19.6 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.
En spiller, der det efterfølgende turneringsår aldersmæssigt rykker op i en ny aldersklasse, der ikke har et højere rangerende hold end det hold, spilleren senest spillede på, er spilleberettiget på aldersklassens 1. hold.

§ 19.7 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

§ 19.8 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdomspokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelserne deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.

§ 19.9 For spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret  var under 21 år) samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-Danmarksserien henholdsvis Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.

§ 19.10 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

§ 19.11 En spiller kan i Senior kun spilles fri til det seniorhold, der følger næst efter i klubbens seniorholds indbyrdes rangering. Deltager spilleren ikke i dette holds førstkommende kamp, hvortil han/hun var spillet fri, betragtes han/hun i ”spilles fri”- sammenhæng som deltager. Under forudsætning af, at § 19.1 er overholdt og under forudsætning af, at holdene spiller, sker ”spilles fri” til at deltage på stadig lavere rangerede seniorhold efter samme vilkår. Undtaget er dog Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 19.12 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.
Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

§ 19.13 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe

For halvårsspillere og 1. års seniorer gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangeret hold, såfremt den pågældende spiller var spilleberettiget på dette lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp i turneringsrækken, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp.

Holdene i Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

§ 19.14 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Jylland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

 

Hovedsponsorer

Mål/urtavle/udskiftningsboks

;
;
Klubnyheder 15. december kl. 22:00
Fyrværkeri salg 2023
Klubnyheder
15. december kl. 22:00 Fyrværkeri salg 2023
Klubnyheder
20. september kl. 13:07 Årsmøde i fodbold 28/1-2024 - 11:00 - Klubhuset i Hasselager
Klubnyheder
31. oktober kl. 12:46 Frivillighed
Klubnyheder
31. juli kl. 19:34 Tak til Brugsforeningen Tryg!
Klubnyheder
18. maj kl. 19:09 Kunstgræs reglement
Klubnyheder
11. november kl. 23:25 Så kan der bestilles hoodies, T-shirts og løbe/fitness T-shirts med by logo
Klubnyheder
22. juni kl. 23:07 Sponsorater
Klubnyheder
14. april kl. 21:43 SuperBrugsen Kolt Park
Klubnyheder
16. december kl. 23:17 Støt kunstgræsprojektet og få et skattefradrag
Klubnyheder
08. marts kl. 17:48 Trænerhjørnet

*

Luk