Menu

Aldersopdeling, holdninger og målsætning

KHIF aldersopdeling, holdninger og målsætning på drenge/herresiden

I takt med at DBU opretter rækker i flere og flere årgange, samt ændre antallet af spillere på banen i nogle årgange, så har vi i fodboldafdelingen udformet følgende, som beskriver hvilke årgange vi i Kolt-Hasselager ønsker at udbyde HVERT år på drengesiden:

 • U6 (3 spillere)
 • U7 (3 spillere)
 • U8 (5 spillere)
 • U9 (5 spillere)
 • U10 (5 spillere)
 • U11 (8 spillere)
 • U12/U13 (8 spillere) - (11 spillere) i foråret
 • U15 (11 spillere)
 • U16/17 (11 spillere)
 • U19 (11 spillere)
 • Senior (11 spillere)

For årgangene U12, U14 og U16 oprettes der kun hold, såfremt der er tilstrækkeligt med spillere på årgangen under og over (U11+U13, U13+U15 og U15+U17) til at der kan stilles fuldt hold i disse årgange.

Holdninger til:

Kvartalsspillere
DBU tillader et vist antal kvartalsspillere (spillere født i 4. kvartal året tidligere) på hvert hold.

Vores holdning i klubben er, at der på en årgang ikke skal være et større antal kvartalsspillere end der tillades på holdene i aldersgruppen. I de yngre årgange kan der dispenseres for dette under hensyntagen til klassekammerater o. lign., men antallet af kvartalsspillere til kamp skal naturligvis være i overensstemmelse med de gældende DBU regler

Hvis en kvartalsspiller ønsker at flytte aldersgruppe/årgang og spille på årgangen under, så skal dette ALTID aftales med både spiller/forældre, berørte trænere og senior- eller ungdomsformanden.

Et sådant skifte kan KUN ske på foranledning af spilleren selv.

Oprykning af spillere
Såfremt en yngre spillere vurderes til at kunne indgå i startopstillingen på årgangen over, så kan der i disse specielle tilfælde laves aftale om, at spilleren kan blive tilbudt at deltage i dette holds træning og kampe. En sådan beslutning skal i alle tilfælde aftales med ungdoms- eller seniorformanden samt selvfølgelig spilleren og hans forældre.

Vi tilslutter os DBU’s holdning om at drengene, så vidt muligt, skal træne med jævnaldrende og ligeledes princippet om at træningen skal foregå efter 25-50-25 princippet. (50 % af træningen med kammerater på samme niveau og 25 % med kammerater på et hhv. højere og lavere niveau)

Målsætning
Klubbens overordnede målsætning er, at fremme og fastholde fodbolden som en væsentlig fritidsbeskæftigelse i Kolt-Hasselager området ved at skabe de bedst mulige vilkår og udfordringsmuligheder for ALLE fodboldspillere i KHIF.

Alle ønsker om at afvige fra ovennævnte skal ALTID aftales med hhv. ungdoms- eller seniorformanden.

Luk