Menu

Målsætning

Vores målsætning er at fremme og fastholde fodboldspillet som en væsentlig fritidsbeskæftigelse i Kolt-Hasselager området - ved at skabe de bedst mulige vilkår og udfoldelsesmuligheder - hele året - for alle fodboldspillere i KHIF. 


Værdigrundlag:


K • Kammeratskab

  • Kammeratskab og sammenhold fremmes ved fælles gode oplevelser

H • Humør

  • Humør og glæde ved at deltage skal præge alle aktiviteter

I • Initiativ

  • Initiativ og udvikling skal skabe muligheder for såvel bredden som eliten

F • Fællesskab

  • Fællesskab og socialt samvær er drivkraften

Dette søges opnået ved:
• at der er respekt for den enkeltes evner og kunne
• at alle er ligeværdige uanset evner
• at trænere/ledere motiverer og skaber glæde og lyst til fodboldspillet på alle niveauer
• at skabe gode sportslige vilkår for alle spillere
• at skabe muligheder for at udvikle elite, hvor talenter er tilstede
• at tilbyde uddannelse og udfoldelsesmuligheder for trænere og ledere
• at udvikle klubånden ved at styrke tilhørsforholdet til klubben
• at sponsoreres og forældres tilhørsforhold fremmes
• at udvikle kontakter til andre klubber
• at styrke kommunikation og information i klubben
• at vise hinanden tillid og være ærlige overfor hinanden
• at vise respekt og ansvarlighed overfor klubben materialer, bygninger og omgivelser
• at vise respekt og fair play overfor dommere, modstandere og andre.

Luk