Menu

Fleksibilitetsregler (halvårsspillere)

Opdateret marts. 2020

Turneringsreglementet for alle turneringer 3/8/11-mands: LINK

Læs alle detaljerne om Fleksibilitetsreglen her: LINK

§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

a. Med undtagelse af U19 Drenges øverste 11M niveau kan der anvendes halvårsspillere i alle niveauer i DBU Jylland 11M/8M rækker
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre halvårsspillere.
c. I 8M og 5M-kampe må benyttes op til to halvårsspillere.
d. I 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én halvårsspiller.
Fleksibilitetsreglen gælder også for de pågældende halvårsspillere på nærmere vilkår, der er angivet i § 19.3.

Paragraf §19 indeholder info om "Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet"

§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.1 En spiller må kun deltage i én turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.2 For DBU's Pokalturneringer for Senior og Ældre, gælder de samme bestemmelser for op- og nedrykning - "spilles fri" - til deltagelse i DBU Jyllands turneringer som for kampe omfattet af Fælles Turneringsregler.

§ 19.3 I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år på spilledagen.

Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.  
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af DBU administreret turnering.
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U17 Drenge Ligaen eller Divisionen og klubbens højest rangerede U16 Drengehold eller U15 Drenge hold (læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog, at der kan flekses mellem U18 Piger DM og klubbens højest rangerede U16 Pigehold eller U15 Pigehold (læs mere i DBU's § 17.2)
* undtaget herfra er dog spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret  var under 21 år) samt reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspillere i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM (læs mere i DBU's § 17.1 for disse rækker Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM)

c. Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. §§ 18.2 og 18.3.

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere og 1. års seniorer, der i henhold til §§ 8.1, 8.2 og 8.3 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe.
Se side med spørgsmål/svar her.

§ 19.4 Pigespillere kan uden forudgående ansøgning benyttes på ét pigehold, selvom de deltager/har deltaget i kamp for ét drengehold, blot de opfylder de normale regler for spilledeltagelse.

§ 19.5 I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder samt i Serie 2.2 Kvinder efter ombrydningen kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne.

§ 19.6 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.
En spiller, der det efterfølgende turneringsår aldersmæssigt rykker op i en ny aldersklasse, der ikke har et højere rangerende hold end det hold, spilleren senest spillede på, er spilleberettiget på aldersklassens 1. hold.

§ 19.7 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

§ 19.8 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdomspokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelserne deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.

§ 19.9 For spillere under 21 år (som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret  var under 21 år) samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-Danmarksserien henholdsvis Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.

§ 19.10 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

§ 19.11 En spiller kan i Senior kun spilles fri til det seniorhold, der følger næst efter i klubbens seniorholds indbyrdes rangering. Deltager spilleren ikke i dette holds førstkommende kamp, hvortil han/hun var spillet fri, betragtes han/hun i ”spilles fri”- sammenhæng som deltager. Under forudsætning af, at § 19.1 er overholdt og under forudsætning af, at holdene spiller, sker ”spilles fri” til at deltage på stadig lavere rangerede seniorhold efter samme vilkår. Undtaget er dog Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 19.12 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.
Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

§ 19.13 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe

For halvårsspillere og 1. års seniorer gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangeret hold, såfremt den pågældende spiller var spilleberettiget på dette lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp i turneringsrækken, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp.

Holdene i Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

§ 19.14 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Jylland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

 

;
;
;
;
;
Klubnyheder 04. august kl. 19:58
Træningstider - efterår 2020
Klubnyheder
13. marts kl. 21:45 Inspiration til selvtræning
Klubnyheder
09. marts kl. 18:53 Bliv sponsor
Klubnyheder
08. marts kl. 17:48 Trænerhjørnet
Klubnyheder
01. marts kl. 22:57 Frivillighed
Klubnyheder
01. marts kl. 22:30 Gratis træningsprogrammer fra DBU
Klubnyheder
01. marts kl. 19:42 Nu kommer e-sporten til Kolt/Hasselager - udsat til efter sommerferien
Klubnyheder
05. februar kl. 22:32 AGF Goal Station
Klubnyheder
19. januar kl. 21:01 Ny hjemmeside for Kunstgræs i Kolt-Hasselager
Klubbens hjemmekampe
August 2020
9.
søndag
13.00
Kolt/Hasselager IF
livescore
0 - 5
Herrer
Senior
Herrer Serie 2 - Efterår 2020 • Pulje 19
Hasselager Hallen
FC Horsens
Hasselager Hallen
10.
mandag
19.00
Kolt/Hasselager IF
1 - 2
Herrer
M+55
ØOB Oldboys 55 år 7 mands • Kreds 19
Hasselager Hallen
Værum GF
Hasselager Hallen
12.
onsdag
17.45
Kolt/Hasselager IF (2)
livescore
5 - 4
Herrer
Senior
Herre C1 (+16) 7M - Efterår 2020 • Pulje 133
Hasselager Hallen
Virup IF
Hasselager Hallen
12.
onsdag
18.00
Kolt/Hasselager IF
livescore
4 - 3
Herrer
U15
U15 Drenge C (2006) 8M - Efterår 2020 • Pulje 101
Hasselager Hallen
Silkeborg KFUM
Hasselager Hallen
12.
onsdag
19.00
Kolt/Hasselager IF
0 - 2
Herrer
M+40
ØOB Oldboys 40 år 11 mands • Kreds 6
Hasselager Hallen
Hørning IF
Hasselager Hallen
14.
fredag
19.00
Kolt/Hasselager IF (1)
Herrer
Senior
Herre C1 (+16) 7M - Efterår 2020 • Pulje 132
Hasselager Hallen
Hasle B (1)
Hasselager Hallen
15.
lørdag
12.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 5 (2005) 11M/9M - efterår 2020 • Pulje 491
Hasselager Hallen
BMI/TMG
Hasselager Hallen
18.
tirsdag
19.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
Senior
Herrer Serie 2 - Efterår 2020 • Pulje 19
Hasselager Hallen
Prügelknabe IK
Hasselager Hallen
21.
fredag
19.00
Kolt/Hasselager IF (2)
Herrer
Senior
Herre C1 (+16) 7M - Efterår 2020 • Pulje 133
Hasselager Hallen
Søvind GIF(Aarhus)
Hasselager Hallen
22.
lørdag
10.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U9
U9 Drenge C (2012) 5M - Efterår 2020 • Pulje 597
Kolt Skole
BMI
Kolt Skole
22.
lørdag
10.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U8
U8 Drenge C (2013) 5M - Efterår 2020 • Pulje 639
Robotize Park
Aabyhøj IF (2)
Robotize Park
22.
lørdag
10.15
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U6
U6 Drenge (2015) 3M - lørdag 22/8 • Pulje 344
Spektrum Odder
Odder IGF (1)
Spektrum Odder
22.
lørdag
10.40
Kolt/Hasselager IF
Kvinder
U11
U11 Piger C (2010) 5M - Efterår 2020 • Pulje 711
Mårslet Stadion
Odder IGF
Mårslet Stadion
22.
lørdag
11.15
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U7
U7 Drenge (2014) 3M - lørdag 22/8 • Pulje 309
Lyseng Idrætspark
IF Lyseng (3)
Lyseng Idrætspark
22.
lørdag
12.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U15
U15 Drenge Liga 5 (2006) 11M/9M - efterår 2020 • Pulje 562
Hasselager Hallen
Odder IGF
Hasselager Hallen
23.
søndag
10.00
Kolt/Hasselager IF
Kvinder
U9
U9 Piger C (2012) 5M - Efterår 2020 • Pulje 756
Kolt Skole
Harlev IK
Kolt Skole
23.
søndag
10.40
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U11
U11 Drenge C (2010) 8M - Efterår 2020 • Pulje 34
Virup Skole
TMG
Virup Skole
23.
søndag
10.40
Kolt/Hasselager IF
Kvinder
U9
U9 Piger C (2012) 5M - Efterår 2020 • Pulje 756
Kolt Skole
Søften GF
Kolt Skole
23.
søndag
11.20
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U10
U10 Drenge B (2011) 5M - Efterår 2020 • Pulje 525
Stilling Skole
FC Skanderborg
Stilling Skole
24.
mandag
19.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
M+55
ØOB Oldboys 55 år 7 mands • Kreds 19
Hasselager Hallen
CIF
Hasselager Hallen
26.
onsdag
18.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U15
U15 Drenge C (2006) 8M - Efterår 2020 • Pulje 101
Hasselager Hallen
IF Lyseng
Hasselager Hallen
26.
onsdag
19.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
Senior
Herrer Serie 5 - Efterår 2020 • Pulje 122
Hasselager Hallen
BMI
Hasselager Hallen
26.
onsdag
19.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
M+40
ØOB Oldboys 40 år 11 mands • Kreds 6
Hasselager Hallen
Brabrand IF
Hasselager Hallen
29.
lørdag
11.00
Kolt/Hasselager IF
Kvinder
U11
U11 Piger C (2010) 5M - Efterår 2020 • Pulje 711
Lyseng Idrætspark
Virring Fodbold
Lyseng Idrætspark
29.
lørdag
14.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
Senior
Herrer Serie 2 - Efterår 2020 • Pulje 19
Hasselager Hallen
JAI, Aarhus
Hasselager Hallen
30.
søndag
10.00
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U11
U11 Drenge C (2010) 8M - Efterår 2020 • Pulje 34
Hasselager Hallen
Harlev IK
Hasselager Hallen
30.
søndag
10.40
Kolt/Hasselager IF
Herrer
U10
U10 Drenge B (2011) 5M - Efterår 2020 • Pulje 525
Vestergadeanlægget
Stilling IF
Vestergadeanlægget