Menu

Arbejdsfordelingen i sponsorudvalget

Arbejdsfordingen i sponsorudvalget

Formanden for sponsorudvalget skal altid kontaktes når man har et emne til indgåelse af en sponsoraftale. Det videre forløb af aftales med formanden for sponsorudvalget. 

Formanden for sponsorudvalget indgår på Fodboldafdelingens vegne nye sponsoraftaler.

Formanden for sponsorudvalget sørger også for en eventuel løbende orientering omkring beslutninger indgået i sponsorudvalget, formidling af ny indgåede aftaler og anden væsentlig information.

Medlem af sponsorudvalget – p.t. Peter Fredberg.

Peter Fredberg har den daglige kontakt til vores sponsorer med hensyn til alt det praktiske. F.eks. skal alt tøj, sportsudstyr mv. altid købes gennem Peter. Også trykning på sportstøj altid gå igennem Peter.

Forespørgsler på priser, levering mv. skal altid gå igennem Peter. Eventuel reklamation over leveret sportstøj mv. skal altid gå igennem Peter.

Derved sikrer vi, at vi altid udnytter vores indgåede aftaler bedst muligt. Får de bedste rabatter, tilskud mv.