Menu

Generelle retningslinier for indgåelse af sponsoraftaler

Generelle retningslinier for indgåelse af sponsoraftaler

Har man et muligt nyt emne så må der IKKE indgås en aftale uden om Sponsorudvalget. Dette er uanset om det er et emne til et specifikt hold eller generelt til hele afdelingen. Som det første kontakter man Formanden for Sponsorudvalget, som man så aftaler det videre forløb med.

Har man som forældre f.eks. et nyt emne til sit barns hold, så skal man også først kontakte Formanden for Sponsorudvalget. Har man som hold et projekt omkring f.eks. en udlandstur eller lignende, så skal man også først kontakte Formanden for Sponsorudvalget.

Dvs. ingen må henvende sig direkte til vores sponsorer uden indgået aftale med Sponsorudvalget. Heller ikke ”hvis man bare lige skal høre til en pris eller lignende”

Grunden til denne fremgangsmåde skyldes at vi skal sikre at vi ikke kontakter emner, som vi allerede har en aftale med og samtidig desuden kan udnytte allerede indgåede aftaler mest optimalt.

Som udgangspunkt så vil der ikke være noget problem i at et hold/forældre indgår aftaler til holdet, men ovennævnte retningslinier SKAL følges.

Man er altid velkommen til at kontakte et medlem af sponsorudvalget hvis man har nogle spørgsmål. Se eventuelt Arbejdsfordelingen i sponsorudvalget andet sted.