Menu

Klubhuset i Kolt

Klubhuset i Kolt
Velkommen som hjælper i KHIF's klubhus. KHIF's Støtteforening er glade for, at du stiller dig til rådighed. Klubhuset kan ikke "køre" uden at frivillige tilbyder deres hjælp.
Alle ungdomshold fra poder til og med junior (drenge el. piger) deltager i denne pasning uanset hvor de træner (Kolt eller Hasselager).

Adresse:
Kolt Østervej 45, 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl.17:00 - 21:30
Ved sene aftenkampe skal dog påregnes en åbningstid på ca. 1 time efter sidste kamp.
Fredag: kampe kan forekomme.
Lørdag & søndag: 1 time før 1. kamp til 1 time efter sidste kamp.

Hvis en kamp starter tidligt lørdag/søndag, er det en god idé at hente pengekassen om fredagen. Se hvor, på udleverede instruktion.
Lørdagsvagten kan evt. aflevere pengekasse og nøgler til søndagsvagten.

Lidt om opgaverne:

 1. Nøgler/pengekasse afhentes og afleveres (se udleverede instruktion).
 2. Åbn skolens omklædningsrum (samme nøgle som du bruger til klubhuset/boldrummet).
 3. Optæl kontant beholdning og noter den på ny opgørelses-kuvert (se i mappe/bakken i klubhuset).
 4. Slik og drikkevarer hentes (se udleverede instruktion). Der står en sækkevogn, som du kan anvende til transport.
 5. Priser på slik, kaffe, is og drikkevarer findes på varerne eller ved opslag.
 6. Lav kaffe. Vurder selv hvor meget kaffe, der skal laves. Lav gerne i mindre portioner, så vi undgår for meget spild.
 7. Du er velkommen til at tage en kop kaffe - alt andet må du betale for. Vores egne trænere har også lov til at tage kaffe uden beregning - alt andet skal de betale for.
 8. Når du slutter din vagt, stilles alt slik og tomme flasker tilbage, hvor du fandt det.
 9. Sørg også for at køleskabet er fyldt rimeligt op, inden du forlader vagten. Så er der kolde drikke til næste dag.
 10. Du bedes tømme aksebægre, tørre borde af, stille stole op på bordene og feje gulvet efter hver vagt.
 11. Vi skal selv holde klubhuset rent, medens omklædningsrum og toiletter gøres rent af rengørings-personalet tilknyttet skolen. Gulvet vaskes ca. 1 gang om ugen.
  >>> Forlad lokalet i den stand du selv ønsker at overtage det i. <<<
 12. Tjek at alle vinduer er lukket og at lyset er slukket i omklædningsrummene og toiletterne både på skolen og i klubhuset.
 13. Skraldespandene tømmes og affaldet afleveres i affaldscontainer ved skolen.
 14. Kassen tælles op, når vagten er slut. Der ligger fortrykte kuverter i klubhuset. Følg instruksen på kuverten. Se evt. eksempler i mappen/bakken. Husk at skrive navn og dato på kuverten (Vigtigt). Kvitteringer for dommerregninger lægges i kuverten, som bilag.
 15. Yderdørene til klubhuset låses ved først at rykke op i håndtaget, inden du drejer nøglen/låsen.
 16. Husk også at låse på skolen

Kassereren for KHIF's støtteforening, Hans Nielsen, tømmer kassen for pengekuverter ca. 1 gang ugentligt. Det er kun Hans Nielsen og Vicki Knudsen, begge frivillige i KHIF's støtteforening, der må tage penge op af kassen.

Instruktion forefindes også i klubhuset.